Home | Resumé
Současné monarchie | Zaniklé monarchie
Odkazy  

 

 

Evropa
Belgie
Dánsko
Monaco
Luxemburg
Nizozemsko
Norsko
Řecko
Španělsko
Švédsko
V.Británie

 

 

 

 

Monarchie ve 21. století

Na začátku 20. století byla monarchie stále ještě nejtypičtějším státním útvarem na světě, avšak již od Francouzské revoluce docházelo k otřesům, které vyvrcholily za světové války a bolševické revoluce v roce 1917. V té době zaniklo snad nejvíce království, ovšem je otázka, zda se tak stalo k dobru jejich obyvatel.

Kolik je na světě monarchií?

Na přelomu tisíciletí má svého panovníka 44 států, hned šestnácti z nich vládne britská královna a nejvíce vládnoucích dynastií najdeme v Asii a Evropě (Asie 13, Evropa 11, Afrika 3, Amerika 10. Austrálie a Oceánie 7).

Žádný ze států, v nichž se monarchie udržela, by ji za republiku nevyměnil, neboť monarchie je i dnes nejstabilnějším státním zřízením. Panovníci jsou zárukou stálosti a tradic země, osoby stmelující národ.

Jsou všechny monarchie stejné?

Monarchie jsou teokratické, absolutní, konstituční a parlamentní, jediným znakem, který všechny spojuje, je osoba panovníka.

V absolutní monarchii není jeho vůle nikým omezována, stojí nad zákonem a sám jej určuje. Na opačném pólu stojí monarchie parlamentní, kde výkonná moc leží výlučně na parlamentu a vládě. Ideální se jeví monarchie konstituční, kde je moc panovníka vymezena ústavou, král má právo veta a jeho pozice a parlamentu jsou vyrovnané.

Mezi teokratické monarchie patří Vatikán, absolutní monarchie najdeme v Perském zálivu a také v Bhútánu a Bruneji. Zbytek světa tvoří konstituční a parlamentní monarchie.

Jaké jsou klady monarchie?

Dědičnost funkce hlavy státu: panovník je již od dětství připravován na své budoucí povolání, je vychováván k odpovědnosti vůči státu a dynastii.

Dědičný panovník nevděčí za svůj úřad žádné politické straně ani finanční skupině. Není proto nikomu zavázán, je politicky nezávislý.

Monarcha má přirozený zájem na tom, aby předal svému nástupci stát v takovém stavu, aby mohl i on vládnout.

Panovník vytváří pojistku proti násilné změně politického systému.

Korunovace krále je svátost, která vytváří nezrušitelné pouto mezi králem a jeho zemí.

Dynastie nejsou nacionální, nedávají přednost jednomu národu, naopak vytvářejí pouto mezi národy.

Omezení moci panovníka parlamentem znemožňuje zneužití jeho moci.

Existuje rozpor mezi demokracií a ústavní monarchií? NE!

Demokratická práva a instituce jsou zaručeny v dnešních monarchiích stejně jako v republikách. V monarchiích se parlament a panovník vzájemně omezují. Oba druhy státních zřízení jsou založeny na stejných principech občanských, náboženských a hospodářských svobod.

Pokud máte chuť k tomu cokoliv dodat, napište svůj názor do formuláře.

 


Odkaz:
http://www.korunaceska.org/index.asp

Vsevjednom.cz


 

 

Afrika
Egypt
Etiopie
Maroko
 
Asie
Írán
Japonsko
Jordánsko
Kuvajt
S.Arábie
Thajsko
 
 
 
 
Copyright © 2008 | Vládnoucí dynastie 20. - 21. století