Home | Resumé  

 

 

Evropa
Belgie
Dánsko
Monaco
Luxemburg
Nizozemsko
Norsko
Řecko
Španělsko
Švédsko
V.Británie

 

Lucemburské velkovévodství

 


  Rozloha: 2 586 km2
  Počet obyvatel: 443 tis.
  Hlavní město: Luxembourg
  Státní zřízení: konstituční monarchie - velkovévodství
  Vládnoucí dynastie: Nassau-Weilburg
  Hlava státu: velkovévoda Henri
  Administrativní členění: 3 okresy - Diekrich, Grevenmacher, Luxembourg, 12 kantonů a 118 obcí
  Složení obyvatelstva: Lucemburčané 67 %, Portugalci 12 %, Italové 5 %, Francouzi
  Jazyk: lucemburština, francouzština, němčina
  Náboženství: římskokatolické 95%, protestantské
  Měna: euro (EUR)
  MPZ: L
  Role panovníka:  
 

Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Platí ústava z roku 1868, která byla novelizovaná v letech 1919 a 1956. Hlavou státu je velkovévoda. Zákonodárná moc je
v rukou velkovévody a Poslanecké sněmovny. Výkonná moc je v rukou velkovévody a vlády v čele s premiérem, kterého jmenuje velkovévoda. Faktickou moc má premiér spolu s vládou. Poradním orgánem velkovévody je Státní rada.

Hlavní symboly Lucemburska?
ocel, banky, EU

Když se řekne Lucembursko...
... maličká země uprostřed západní Evropy, která je historicky spjatá s naší vlastí, pocházel odtud český král Jan Lucemburský... slavná bitva v Ardenách, která se částečně odehrála na území Lucemburska... země kopců a malebných údolí se starobylými hrady... vynikající moselské víno... instituce EU jako Evropský soudní dvůr, Evropská investiční banka, Evropský parlament a Evropská komise...

Slavné osobnosti:
čeští králové Jan Lucemburský a Karel IV, průkopník fotografie Edward Steichen, malíř Joseph Kutter


Mapa Lucemburska
Palác velkovévody

Vsevjednom.cz

 

 

Afrika
Egypt
Etiopie
Maroko
 
Asie
Írán
Japonsko
Jordánsko
Kuvajt
S.Arábie
Thajsko
 
 
 
 
Copyright © 2008 | Vládnoucí dynastie 20. - 21. století