Home | Resumé
Země | Dynastie | Rodokmen | Galerie
   

 

 

Evropa
Belgie
Dánsko
Monaco
Luxemburg
Nizozemsko
Norsko
Řecko
Španělsko
Švédsko
V.Británie

 

Monacká knížecí dynastie

Grimaldi

Erb dynastie Grimaldi

Grimaldiovci byli původně janovský šlechtický rod, který se v roce 1297 dostal do Monaka a ovládl je. Poslední monacký panovník z rodu Grimaldi - Antoine umírá roku 1731, moc přechází na jeho vnuka z dynastie Matignon, který přijímá jméno Grimaldi pro svou rodinu. Rod Mantignon vládne v Monaku do roku 1949, kdy trůn přechází po smrti Louise II. prostřednictvím jeho nelegitimní dcery Charlotty na rod Polignac, který dále pokračuje v tradici jména Grimaldi (Polignac-Grimaldi). Z tohoto rodu pochází současný monacký kníže Albert II.

LOUIS II.  
Louis II.

*12.7.1870 - +9.5.1949

Zemřel ve věku 78 let.

Vládl 1922 - 1949

 

Louis II. byl jediným dítětem monackého knížete Alberta I. a lady Mary Victorie Hamilton. Narodil se 12. července 1870, zemřel 9. května 1949 ve věku nedožitých 79. let. Manželství rodičů nebylo šťastné, matce se v Monaku nelíbilo, proto zemi brzy opustila a nakonec se s Albertem v roce 1880 rozvedla. Louis odcestoval se svou matkou do Německa a svého otce neviděl do 11 let. Tehdy byl povolán zpět do Monaka, aby se připravoval na úlohu budoucího panovníka.

Jeho otec byl velmi dominantní, intelektuální kvality monackého panovníka, který ze své země vytvořil centrum kulturního dění Evropy, byly sice respektovány po celém světě, ale se svým synem si nerozuměl. Jakmile to Louisův věk dovoloval, odjel do Francie a zapsal se na vojenskou akademii v Saint-Cyr. O čtyři roky později, po absolvování školy, vstoupil do Francouzské cizinecké legie a byl poslán do Afriky. Když pobýval v Alžíru, setkal se tam s kabaretní zpěvačkou Marií Juliette Louvet, která již měla dvě děti se svým bývalým manželem, francouzským fotografem Achillem Delmaetem. Princ Louis se do ní hluboce zamiloval, avšak otec nepovolil sňatek. Tvrdilo se, že Louis svého otce ignoroval a s Juliettou se oženil v roce 1897, neexistuje však o tom žádný důkaz. Jejich nemanželská dcera Charlotte Louise Juliette se narodila 30. září 1898 ve městě Constantine v Alžíru. Po 10 let sloužil Louis v armádě se ctí, avšak v roce 1908 se musel vrátit domů a opustit svou paní a dceru.

Vynořila se politická krize, neboť princ neměl stále dědice a hrozilo, že monacký trůn připadne německému příbuznému, vévodovi Wilhelmovi z Urachu. V roce 1911 byl proto schválen zákon, který potvrdil Louisovu nelegitimní dceru Charlottu jako uznanou dědičku a členku vládnoucí rodiny. Tento zákon byl později shledán neplatným podle ustanovení z roku 1882, a tak byl v roce 1918 vydán jiný zákon, který upravil článek umožňující adopci dědice trůnu s nástupnickými právy. Charlotte byla oficiálně adoptována Louisem v roce 1919 a stala se princeznou monackou.

Za 1. světové války vstoupil Louis znovu do francouzské armády a vedl si výborně, stal se dokonce brigádním generálem. Z celé dynastie Grimaldi nedostal nikdy nikdo tolik vyznamenání jako on.

27. června 1922 umírá v Paříži kníže Albert I. a jeho syn nastupuje na trůn jako Louis II. Ačkoliv jeho vláda nikdy nedosáhla velikosti Alberta I., zanechal Louis II. nesmazatelný otisk v tomto malém knížectví. V roce 1924 byl založen Monacký fotbalový klub a v roce 1929 se uskutečnil první závod Velké ceny Monaka. Na začátku své vlády si Louis získal reputaci svou bezúhonností a poctivostí. V roce 1931 prestiž monackého kulturního života stoupla, když byl najat slavný René Blum, aby tu vytvořil první balet Opery Monte Carlo. V roce 1939 byl otevřen nový fotbalový stadion.

I když kníže Louis sympatizoval za 2. světové války s Francouzy, snažil se udržet Monako neutrální. Později však prokazoval přízeň francouzské kolaborantské vládě kvůli svému starému přátelství ke generálu Pétainovi. Země byla zmítána vnitřním konfliktem, neboť většina obyvatelstva byla italského původu a proto podporovala režim fašistické Itálie. A Louis II. stále váhal, ke které straně se přidat. V roce 1943 okupovala Monako italská armáda a nastolila fašistickou vládu. Brzy poté, po pádu Mussoliniho v Itálii, napadli Monako Němci a začali deportovat židovskou komunitu. Mezi nimi byl i René Blum, zakladatel monacké Opery, který zahynul v německém koncentračním táboře. Louis II. se postavil na stranu Spojenců a podle jeho tajného nařízení monacká policie často varovala lidi před Gestapem.

Po osvobození Monaka se Louis II. o své knížectví příliš nestaral. Většinu času trávil v Paříži, kde se seznámil se svou budoucí ženou, francouzskou herečkou Ghislaine Dommanget (1900-1991), se kterou se 27. července 1946 ve svých 76letech oženil. Poslední roky své vlády žil často mimo Monako, se svou ženou pobýval v La Marchais, rodinném sídle blízko Paříže.

Zemřel v Knížecím paláci v Monaku v roce 1949 a byl pohřben v katedrále Sv. Mikoláše v Monte Carlu. Jeho vdova Ghislaine, monacká kněžna, zemřela 30. dubna 1991 v Paříži.

RAINIER III.  
Rainier III.

*31.5.1923 - +6.4.2005

Zemřel jako nejdéle panující monarcha v Evropě ve věku nedožitých 82 let.

Vládl 1949 - 2005

Rainier se narodil 31. května 1923 v Monaku jako jediný syn hraběte Pierra de Polignac a jeho ženy, kněžny Charlotty, dcery vládnoucího monackého knížete Louise II. a Marie Juliette Louvet. Rainierova matka se narodila v Alžíru jako nemanželské dítě, později byla formálně adoptována a uznána dědičkou trůnu. Otec byl poloviční Španěl a poloviční Francouz, po svatbě přijal příjmení své ženy Grimaldi a stal se knížetem monackým. Starší sestra Rainiera se jmenuje Antoinette (*28.12.1920).

Rainier byl nejdříve poslán na studia do školy Summerfields v St. Leonards-on-Sea v Anglii a později do Stowe, prestižní soukromé školy v Buckinghamshire. Odtud odjel do institutu Le Rosey v Rolle ve Švýcarsku. Ve studiích pokračoval na univerzitě Montpellier ve Francii a na politickém institutu v Paříži.

Za 2. světové války sloužil jako dělostřelecký důstojník ve francouzské armádě. V hodnosti podporučíka bojoval během německé ofenzívy v Alsace a za projevenou odvahu získal Válečný kříž a Bronzovou Hvězdu a stal se Rytířem Čestné legie.

V roce 1944 přenesla matka na Reiniera dědická práva. Po smrti svého dědečka Louise II. nastoupil 9. května 1949 na trůn a stal se monackým knížetem Rainierem III.

Ve čtyřicátých a padesátých letech žil s francouzskou filmovou hvězdou Gisele Pascal (1923-2007). Dvojice se údajně rozešla, když lékař potvrdil, že herečka je neplodná. Později se však vdala a měla dítě.

Po roční známosti se kníže 19. dubna 1956 oženil s hollywoodskou herečkou, držitelkou Oscara, Grace Kelly (1929-1982). Seznámili se na filmovém festivalu v Cannes. A svatba oslnila celý svět.

Měli spolu tři děti:
1) Caroline (*23.1.1957) - současná dědička trůnu
2) Albert (*14.3.1958) - vládnoucí kníže
3) Stéphanie (*1.2.1965)

Grace Kelly zemřela tragicky při autonehodě v roce 1982 a kníže se už neoženil.

Ve své zemi byl velmi oblíbený, získal si přezdívku "Kníže budovatel".
Z Monaka vybudoval prosperující stát, který je členem OSN a Rady Evropy. Nechal postavit nové čtvrti, nádraží, stadion Louise II. a díky výstavbě gigantického přístavního mola se zvětšilo území státu o celou pětinu. Monako je dnes známé jako daňový ráj, mezinárodní obchodní centrum a oblíbená turistická destinace, kde je možné se setkat se smetánkou celého světa.

V roce 1962 byla schválena nová ústava, která zredukovala moc panovníka. Změny ukončily autokratickou vládu, moc byla rozdělena mezi knížete a Národní shromáždění.

Kníže byl zapálený fanoušek monackého fotbalového klubu AS Monaco FC a svůj klub následoval na všechna mistrovství. Miloval auta, osobně blahopřál jezdcům formule 1 za vítězství ve Velké ceně Monaka. Celý život sbíral vzácné automobily a později ze sbírky vytvořil muzeum, které zpřístupnil veřejnosti. Muzeum bylo otevřeno v roce 1993 a nese jméno Collection de S.A.S. Le Prince de Monaco.

V posledních třech letech svého života kníže chřadl. Na začátku roku 2004 byl hospitalizován kvůli srdečním problémům, v říjnu byl opět převezen do nemocnice, tentokrát se zánětem průdušek. Další hospitalizace následovala 7.3.2005 kvůli plicní infekci. 22.3.2005 byl přesunut na jednotku intenzívní péče, měl potíže se srdcem, ledvinami a byl napojen na respirační přístroj. Po konzultaci s Radou státu převzal Reinierův syn Albert 31.3.2005 povinnosti svého otce jako regent.

Kníže zemřel 6. dubna 2005, necelý měsíc před svými 82. narozeninami. Byl pohřben 15.dubna 2005 v katedrále Sv. Mikoláše vedle své manželky Kelly Grace.

ALBERT II.  
Albert II.

*14.3.1958

Vládne od 2005

Albert se narodil 14. března 1958 v Monaku, je hlavou rodiny Grimaldi a současným vládcem monackého knížectví.

Navštěvoval Střední školu Alberta I., kterou ukončil v roce 1976 s vyznamenáním. O letních prázdninách rád tábořil, po šest let dělal praktikanta na táboře Tecumseh u Lake Winnipesaukee v New Hampshire. V roce 1977 se zapsal na univerzitu Amherst v Massachusetts, kde studoval politické vědy, ekonomii, hudbu a anglickou literaturu. Školu ukončil v roce 1981 jako bakalář filosofie a politických věd.

Během školních let byl zapáleným sportovcem. Provozoval terénní běh, judo, veslování, jachting, šerm, hrál házenou, tenis, házel oštěpem, plaval.... Je patronem Monackého fotbalového týmu a předsedou Monackého autoklubu. V letech 1985 a 1986 se zúčastnil rallye Paříž-Dakar a jako bobista reprezentoval Monako na zimních olympijských hrách v letech 1988, 1992, 1994, 1998 a 2002. Od roku 1985 je členem Mezinárodního olympijského výboru. Je také předsedou Monacké federace plavání, Monackého Yacht klubu, Monacké atletické federace, Monackého olympijského výboru a Monacké federace moderního pětiboje.

Po smrti své matky se stal předsedou monackého Červeného kříže a Nadace Grace Kelly.

V roce 2006 pokořil jako první úřadující hlava státu Severní pól. Expedice měla upozornit na problém globálního oteplování. Po tomto hrdinském činu zakládá vlastní nadaci: Nadaci Alberta II. Monackého, zaměřenou na ochranu přírody.

Mnoho let se diskutuje o důvodech jeho staromládenectví. Ačkoliv měl známosti se slavnými modelkami a herečkami včetně Angie Everhart, Brooke Shield nebo Claudie Schiffer, jeho zjevná nechuť k ženění přispívá k dohadům, že je gay. Kníže Albert II. tyto pomluvy neustále popírá, nejvýznamněji v interview, publikovaném v roce 1994 v časopise Madame Figaro. "Nejdříve to bylo zábavné," říká, "ale později už mně šlo na nervy poslouchat stále narážky, že jsem homosexuál."

Kníže Albert II. má dvě nemanželské děti:
- dcera Jazmin Grace Grimaldi (*4.3.1992) - matka je Američanka Tamara Rotolo, otcovství Alberta povrdily testy DNA v roce 2006
- syn Alexandre Coste (*2003) - matka bývalá letuška Air France původem z Toga, otcovství rovněž potvrzeno testy DNA

Na sklonku svého života změnil kníže Rainier III. zákon o nástupnictví. Praví se v něm, že pouze přímí a legitimní potomci vládnoucího knížete mohou získat trůn. Pokud se kníže Albert neožení a nebude mít děti, přichází na řadu podle nástupnického práva jeho starší sestra a její synové.

 

Krátká videa:
Svatba Rainera III. a Grace Kelly

Svatba Grace Kelly - I. část amerického dokumentu
Svatba Grace Kelly - II. část amerického dokumentu
Pocta Rainierovi a Grace
Kněžna Grace Kelly
Vzpomínka na monackou kněžnu Grace Kelly
Pohřeb knížete Rainiera III.
Intronizace Alberta II.
Princezna Caroline
Rodina princezny Caroliny

Monacká hymna

Odkazy:
http://www.visitmonaco.com/
http://www.monaco.gouv.mc/devwww/wwwnew.nsf/HomeGb
http://www.palais.mc/wwwpal.nsf/Index.htm?OpenPage&charset=iso-8859-1
http://www.grimaldi.org/en/history/monaco.asp
http://www.novinky.cz/clanek/83032-monacky-knize-albert-pokoril-severni-pol.html
http://mladazena.cz/scripts/detail.php?id=294090


Nahoru nahoru

 

 

Afrika
Egypt
Etiopie
Maroko
 
Asie
Írán
Japonsko
Jordánsko
Kuvajt
S.Arábie
Thajsko
 
 
 
 
Copyright © 2007 | Vládnoucí dynastie 20. - 21. století