Home | Resumé
Země | Dynastie | Rodokmen | Galerie
   

 

 

Evropa
Belgie
Dánsko
Monaco
Luxemburg
Nizozemsko
Norsko
Řecko
Španělsko
Švédsko
V.Británie

 

Egyptská královská dynastie

Muhammad Ali

Erb královské dynastie

Dynastii egyptských vládců založil v roce 1805 albánský vojevůdce Muhammad Ali (1769-1849), když se mu podařilo zničit moc feudální třídy mamlúků v Egyptě. Převzal úřad guvernéra a vyhnal tureckého sultána. Potom se vydal společně se svým synem Ibrahimem dobýt Súdán a několik vzpurných osmanských provincií. Jeho nástupci přijali titul místokrál a podařilo se jim upevnit moc královskými edikty z let 1866 a 1873. Vládli Egyptu až do roku 1952, kdy byl král Farouk I. svržen vojenským převratem a vznikla republika.

 

HUSAYN KAMIL  
Husayn Kamil

*21.11.1853 - +9.10.1917

Zemřel ve věku 64 let.

Vládl 1914 - 1917

 

Narodil se 21. listopadu 1853, zemřel 9. října 1917. Byl sultánem Egypta a králem Súdánu od 19.12.1914 do 9.10.1917, což bylo v období britské okupace, která trvala 1882-1922.
Jeho otec Paša Ismail vládl Egyptu v letech 1863-1879. Před Husaynem byli u moci jeho starší bratr a synovec. Husayn Kamil se stal sultánem po sesazení svého synovce, egyptského místokrále Abbase II., z trůnu Velkou Británií. Bylo to na začátku
1. světové války, kdy byl Egypt prohlášen britským protektorátem. To přineslo konec turecké nadvlády nad Egyptem, avšak trvalou přítomnost britských vojsk na egyptském území.

Husayn Kamil byl dvakrát ženat.
První žena se jmenovala Ain-i Hayat, svatba se konala 30.1.1873 v Káhiře, po deseti letech následoval rozvod. Měli spolu šest dětí:

 1. Princ Husayn Kemaletin (*20.12.1874-6.8.1932)
 2. Princezna Kasima (*16.7.1876-+29.1.1921)
 3. Princezna Kamila (*12.10.1877-+16.10.1895)
 4. Princ Seyfettin (*1878-+1898)
 5. Princ Ahmed Nazim (*21.4.1879-+15.4.1884)
 6. Princ Yusuf Kamil (*1880-+1910)

Svatba s druhou ženou Melek se konala 12.3.1887 v Istanbulu. Melek byl udělen titul Královna 19.12.1914. S Husaynem měla tři děti:

 1. Princezna Kadria (*10.1.1888-6.6.1955)
 2. Princezna Samiha (*17.7.1889-+1984)
 3. Princezna Bedia (*4.7.1894-+18.11.1913)

 

FUAD I.  
Fuad I.

*26.3.1868 - +28.4.1936

Zemřel ve věku 68 let.

Vládl od 9.10.1917 do 28.4.1936

Narodil se 26. března 1868 v paláci Giza v Káhiře jako Ahmed Fuad, mladší bratr pozdějšího krále Husayna Kamila a sedmý syn Ismaila Pashi. Jeho matka se jmenovala Farial Kadin. Zemřel 28.4.1936. Navštěvoval Královskou školu v Káhiře a Vojenskou akademii v italském Turíně. Na trůn nastoupil po smrti svého bratra 9. října 1917 poté, kdy se králův jediný syn vzdal následnictví.

Byl sultánem a později králem Egypta a Súdánu, vladařem Nubie, Kordofanu a Darfuru, devátým panovníkem z dynastie Muhammad Ali.

Během jeho vlády vypukla v roce 1919 revoluce pod vedením Saida Zaghloula, výsledkem bylo vyhlášení nezávislosti na Britech podle deklarace z 28.2.1922. Fuad se nechal prohlásit králem Egypta, v dubnu následujícího roku vydal ústavu a v dubnu 1924 ustanovil nový parlament. Byla vytvořena první národní vláda vedená Saidem Zaghloulem. V roce 1930 se Fuad I. pokusil upevnit moc koruny zrušením ústavy z roku 1923 a vydáním nové ústavy, která by omezila funkci parlamentu pouze na poradní orgán, avšak nesouhlas široké veřejnosti ho přiměl v roce 1935 obnovit ústavu původní.

Byl celkem dvakrát ženat.
Se svou první ženou Shivakiar Khanum Effendi (1876-1947) se oženil 30.5.1895 v Káhiře.
Měli spolu dvě děti: syna Ismaila Fuada, který zemřel v prvním roce, a dceru Fawkii. Manželé se rozvedli v roce 1898. Během hádky s bratrem své první ženy byl Fuad I. střelen do krku. Zranění přežil, ale jizva mu zůstala po celý zbytek života.

S druhou ženou Nazli Sabri (1894-1978) se oženil v paláci Bustan v Káhiře 26.5.1919. Nazli byla vnučkou Suleimana Pashi, francouzského důstojníka Napoleonovy armády, který konvertoval na islám a vybudoval v zemi egyptskou armádu.
Manželé měli jednoho syna a čtyři dcery:

 1. Farouk (*11.2.1920-+18.3.1965) - pozdější král Farouk I.
 2. Fawzia (*5.11.1921) - manželka íránského šáha Mohammada Rezy Pahlaví v letech 1939-1948
 3. Faiza (*8.11.1923-+30.5.1994)
 4. Faika (*8.6.1926-+1983)
 5. Fathia (*17.12.1930-10.12.1976)

Stejně jako první manželství bylo i toto velmi bouřlivé. Pár spolu neustále bojoval. Král dokonce zakazoval své ženě opustit palác. Když Fuad I. zemřel, Nazli se zadostiučiněním prodala všechny jeho šaty do místních vetešnictví, aby se mu tak pomstila.

Fuad I. zemřel v paláci Kubba v Káhiře dne 28.4.1936 při čtení dopisu, který mu zaslal jeho syn princ Farouk z Londýna. Je pohřben v mauzoleu Khedival v mešitě Ar-Rifai v Káhiře.

 

FAROUK I.  
Král Farouk I.

*11.2.1920 - +18.3.1965

Zemřel v Římě na přejedení
ve věku 45 let.

Vládl od 28.4.1936 do 26.7.1952

Narodil se 11. února 1920, Egyptu vládl v letech 1936-1952, zemřel v exilu ve věku 45 let dne 18. března 1965.

Byl desátým vládcem z dynastie Muhammad Ali a předposledním králem Egypta a Súdánu. Plný titul zněl: "Jeho Výsost Farouk I. z milosti boží, král Egypta a Súdánu, vládce Nubie, Kordofanu a Darfuru".

Před smrtí svého otce Fuada I. se vzdělával na Královské vojenské akademii ve Woolwich v Anglii. Králem se stal v 16 letech, kdy byl ještě nedospělý, a tak za něho do 29.7.1937 vládli regenti. Během své korunovace vystoupil mladý král ve státním rozhlase, byl to první projev panovníka, který se kdy v dějinách Egypta uskutečnil touto cestou.

Po celou dobu 2. světové války zůstal Egypt neutrální, ačkoliv byly na jeho území přítomny britské vojenské jednotky. Stáletrvající britská okupace přiměla mnoho Egypťanů včetně Farouka I. k sympatiím s Německem a Itálií.

23.7.1952 inscenovalo Hnutí svobodných důstojníků pod  vedením Muhammada Naguiba a Gamala Abdela Násira vojenský převrat, který vyústil v revoluci.
Farouk I. byl přinucen k abdikaci a odešel do exilu, do Itálie a Monaka, kde žil až do konce svého života. Okamžitě po abdikaci byl jeho ani ne roční syn  Ahmed Fuad prohlášen králem Fuadem II., ale ve skutečnosti byl Egypt řízen Naguibem a Násirem.
18.6.1953 revoluční vláda zrušila formálně monarchii a ukončila 150 let trvající vládu dynastie Muhammad Ali. Egypt se stal republikou.

Farouk I., který byl na počátku své vlády štíhlý, později hodně přibral. Jeho záliba v jídle mu způsobila nebezpečnou obezitu, vážil téměř 136 kg. Trpěl kleptomanií, kradl vše, co mu přišlo pod ruku, Winstonu Churchillovi zcizil dokonce hodinky a o medaile připravil i mrtvolu íránského Šáha Rezy Pahlaví. Měl pestrý sexuální život, ačkoliv byl téměř impotentní, stýkal se se stovkami milenek. Zbyla po něm největší sbírka pornografie, jakou kdy dokázal shromáždit smrtelník. Ale také vzácná kolekce známek a mincí.
V exilu se potloukal hlavně po hernách a nočních klubech, kde hledal společnost žen a dobrých pokrmů.
Zemřel v Římě v oblíbené restauraci u jídelního stolu, zrovna když konzumoval těžké jídlo.

Byl pohřben v mešitě Al Rifai v Káhiře.

Celkem se oženil dvakrát.
Jeho první žena se jmenovala  Safinaz Zulficar (1921-1988), ale po svatbě se přejmenovala na Faridu, což znamenalo "Pouze jediná". Svatba se konala v roce 1938, rozvod v roce 1948. Měli spolu tři dcery:

 1. Farial (*1938)
 2. Fawzia (*1940-+2005)
 3. Fadia (*1943-2002)

Farida žila po rozvodu převážně v Paříži, do Egypta se vrátila v roce 1974 za vlády prezidenta Anwara Sadata.

Druhá žena se jmenovala Nariman Sadeq (31.10.1933-16.2.2005). Svatbu měli v roce 1951, ale rozvedli se již v roce 1954. Měli spolu jednoho syna, Ahmeda Fuada (*1952), budoucího krále Fuada II.

V Římě potkal Farouk začínající operní pěvkyni Irmu Capece Minutolo a stal se jejím společníkem. Delší dobu s ní bydlel ve svém apartmá a platil jí hodiny zpěvu. V roce 2005 prohlásila, že se za krále v roce 1957 provdala.

A ještě jedna zajímavost: Podle krále Farouka si herec David Suchet formoval knír pro postavu slavného detektiva Hercule Poirota.

 

FUAD II.  
Fuad II.

*16.1.1952

Formálně vládl od 26.7.1952
do 18.6.1953

Narodil se 16. ledna 1952. Na trůn byl dosazen po abdikaci svého otce 26.7.1952, nebyl mu ani jeden rok, proto vlastně nikdy nekraloval. Vláda regentů ho zastupovala v Egyptě, zatímco byl s rodiči v exilu. Král Farouk I. doufal, že jeho abdikace uklidní protimonarchistické síly v zemi, a že dětský král by mohl sloužit jako sjednocující prvek pro Egypt. Oba předpoklady byly mylné.

Po svém sesazení v roce 1953 vyrůstal Fuad II. ve Francii. Navštěvoval prestižní školu La Rosey ve Švýcarsku. 16. dubna 1976 se oženil s Dominique-France Picard (*1948), která konvertovala na islám, přijala jméno Fadila a titul královna Egypta. Po rozvodu 6.3.2002 jí byl tento titul odňat, ale podle výnosu krále Fuada II. jí bylo ponecháno oslovení princezna. Manželé měli spolu tři děti:

 1. Muhammad Ali (*5.2.1979)
 2. Fawzia Latifa (*12.2.1982)
 3. Fakhruddin (*19.2.1987)

Fuad II. žije v Territet-Veytaux,  v kantonu Vaud ve Švýcarsku.

 

Krátká videa:
Egyptská královská rodina
Královna Nazli Sabri
Projev krále Farouka I.

Král Farouk I.
Král Farouk I. dává šanci fotografům
Královna Farida
Princezna Fawzia

Egyptská královská hymna

Odkazy:
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_Dynasty
http://www.touregypt.net/featurestories/muhammadali.htm
http://www.geocities.com/hazemsakr/royal/nazli.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Farouk_I_of_Egypt
http://www.queennarriman.com/English/index.html

Nahoru nahoru

 

 

Afrika
Egypt
Etiopie
Maroko
 
Asie
Írán
Japonsko
Jordánsko
Kuvajt
S.Arábie
Thajsko
 
 
 
 
Copyright © 2007 | Vládnoucí dynastie 20. - 21. století