Home | Resumé
Země | Dynastie | Rodokmen | Galerie
   

 

 

Evropa
Belgie
Dánsko
Monaco
Luxemburg
Nizozemsko
Norsko
Řecko
Španělsko
Švédsko
V.Británie

 

Japonská císařská dynastie

Erb císařské dynastie

Japonské císařství založil podle bájí roku 660 před naším letopočtem pravnuk potomka bohyně Amaterasu, Džimmu. Po celou dobu existence císařství je u moci stejná dynastie, je proto nejstarší vládnoucí dynastií světa. Během japonské historie ovšem císaři hráli spíše podružnou úlohu, zemi vládli ve skutečnosti regentové nebo vojenští vládci. Nynější císař je již 125. panovníkem této dynastie.

TAIŠO (JOŠOHITO)  
Taišo

*31.8.1879 - +25.12.1926

Zemřel ve věku 47 let.

Vládl 1912-1926

 

Narodil se 31. srpna 1879 v paláci Aoyama v Tokiju. Jeho osobní jméno bylo Jošohito.
Jako všichni další japonští císaři je znám po své smrti pod jménem Taišo, což je praktikováno od roku 1912. Jméno znamená éru spojenou s jeho vládou. Podle éry Taišo je tedy panovník znám jako císař Taišo. Avšak někdy je v cizině nazýván Jošohito nebo císař Jošohito. Situace je podobná jako u papežů, kteří po svém zvolení přijímají nové jméno.
V Japonsku je osobní jméno císaře považováno za příliš familiární, nebo dokonce hanlivé.

Princ Jošohito se nakazil v prvních třech týdnech po narození meningitidou, to se podepsalo na jeho špatném fyzickém a duševním zdraví. Kolují také pověsti, že přežil otravu olovem, které se do jeho organismu dostalo pravděpodobně ve formě prášku z líčidla kojné. Navzdory tomu byl po předčasných úmrtích svých čtyř starších bratrů prohlášen 31.8.1887 oficiálně následníkem trůnu a titul korunního prince mu byl udělen 3.11.1888.

Podle zaběhlé praxe byl svěřen do péče prince Nakoyany, v jehož domě žil do svých sedmi let. Vychovatelé ho učili ve speciální škole odděleně od vrstevníků. V září 1887 vstoupil do běžné základní školy, ale kvůli zdravotním problémům často chyběl. Většinu svého mládí strávil proto u moře v Atami. Ačkoliv ukázal schopnosti v některých oblastech, jako je jízda na koni, nebyl schopný myslet na vyšší úrovni. Nakonec nedodělal ani střední školu, kam chodil do roku 1894. Ale vyšlo najevo, že má nadání na jazyky, a tak pokračoval ve studiu francouzštiny, čínštiny a historie u soukromých učitelů v paláci Akasaka. Císař pověřil prince Takehita péčí o Jošohita, a tak se z obou princů stali přátelé.

10. května 1900 se Jošohito oženil s patnáctiletou princeznou Sadako Kujo, budoucí císařovnou Teimei. Měli spolu čtyři děti:

 1. budoucí císař Šowa /Hirohito/ (*29.4.1901-+7.1.1989)
 2. princ Chichibu /Jasuhito/ (*26.5.1902-+4.1.1953)
 3. princ Takamatsu /Nobuhito/ (*1.3.1905-+3.2.1987)
 4. princ Mikasa /Takahito/ (*2.12.1915)

Říká se, že po svatbě se zlepšilo jeho fyzické zdraví. Jošohito podnikl cestu po Japonsku, jednu z prvních v historii, kdy se občané mohli osobně setkat s následníkem trůnu.

V roce 1906 byl korunní princ pověřen rozsáhlou modernizací svého oficiálního sídla, paláce Akasaky, což učinil v marnotratném rokokovém stylu. V říjnu 1907 navštívil Koreu. Bylo to vůbec poprvé, kdy následník trůnu opustil Japonsko. Krátce potom začal studovat korejštinu, ale nikdy se ji pořádně nenaučil.

Po smrti svého otce, císaře Meiji, nastoupil 30.7.1912 na trůn. Rázem tím skončila éra Meiiji a začala nová éra Taišo. Podle japonského zvyku nemá císař během svého panování žádné jméno, je nazýván pouze císařem. Až po své smrti získá jméno po své éře.

Nový císař se držel stranou veřejnosti, jak jen to šlo. Celý svůj život trpěl různými neurologickými problémy a po roce 1912 se jeho stav zhoršil do té míry, že mu znemožňoval vykonávat veřejné funkce. Při jedné vzácné příležitosti se objevil před zraky svých občanů, když v roce 1913 otevíral sněm. Kvůli jeho výstřednictví a nezpůsobilosti se mu začalo říkat "Šílený císař" nebo prostě "Blázen".

Během jeho vlády vypukla 1. světová válka, japonská říše se rozšířila o bývalé německé kolonie ve středním Pacifiku a Japonsko bylo uznáno jako jedna z významných mocností
v novém poválečném světě. Stalo se také zakládajícím členem Společnosti národů.

Po roce 1919 již císař nevykonával své oficiální povinnosti a od 25.11.1921 za něho vládl jako regent korunní princ Hirohito.

Císař zemřel 25. prosince 1926 na infarkt v císařském paláci v Hayamě.

ŠOWA (HIROHITO)  
Šowa

*29.4.1901- +7.1.1989

Zemřel jako nejdéle panující monarcha na světě ve věku nedožitých 88 let.

Vládl 1926 -1989


Ve světě je znám jako císař Hirohito, v Japonsku jako císař éry Šowa. Vládl nejdéle ze všech japonských císařů a za jeho vlády došlo v zemi vycházejícího slunce k obrovským změnám.

Narodil se 29. dubna 1901 v paláci Aoyama v Tokiju jako nejstarší syn císaře Taišo Jošohita. Jeho dětské jméno bylo Miči. Následníkem trůnu se stal 30.7.1912 po smrti svého děda, císaře Meiji. Titul korunního prince mu byl formálně udělen 2.11.1916.

V letech 1908-1914 navštěvoval chlapeckou školu a dále v letech 1914-1921 speciální institut v Tokiju. V roce 1921 podnikl šestiměsíční cestu do Evropy. Po svém návratu 29.11.1921 se stal regentem za svého těžce nemocného otce.

Oženil se 26.1.1924 s princeznou Nagako Kuni, pozdější císařovnou Kojun. Měli spolu
2 syny a 5 dcer:

 1. princezna Šigeko (*9.12.1925-+23.7.1961)
 2. princezna Sašiko (*10.9.1927-+8.3.1928)
 3. princezna Kazuko (*30.9.1929-+28.5.1989)
 4. princezna Atsuko (*7.3.1931)
 5. korunní princ Akihito (*23.12.1933)
 6. princ Masahito (*28.11.1935) - od 1.10.1964 princ Hitaši
 7. princezna Takako (*3.3.1939)

Na trůn nastoupil po smrti svého otce dne 25.12.1926. Skončila éra Taišo a byla vyhlášena nová éra Šowa. Císař byl označován pouze jako "Jeho Veličenstvo Císař" nebo jenom "Jeho Veličenstvo".

V letech 1926-1945 se ve vládě prosazovaly armádní kruhy, císař měl jen omezené pravomoce. V roce 1932 ovládla armáda již veškerou politickou moc v zemi a začala se připravovat na agresivní válku ve východní Asii. Japonsko napadlo Mandžusko a obsadilo Šanghaj. V roce 1940 podepsal Hirohito Pakt tří (Německo, Itálie, Japonsko) a v roce 1941 smlouvu o vzájemném neútočení se Sovětským Svazem. V prosinci 1940 byl císaři předložen rozkaz k napadení USA a 7.12.1941 Japonci zaútočili bez vyhlášení války na Pearl Harbor. Během války stál Hirohito v pozadí, časem dokonce kritizoval vojenské akce a po svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki  podepsal 2.9.1945 japonskou kapitulaci.

Po válce hrozil císaři trest smrti, avšak z rozhodnutí Američanů byl se všemi příslušníky vládnoucího rodu vyškrtnut ze seznamu válečných zločinců a zůstal v čele Japonského císařství. Musel se však vzdát své "božské podstaty" a v roce 1947 přijal novou ústavu, kde již není monarcha označován za živého boha, ale pouze za symbol národa.

V 2. polovině 20. století sehrál Hirohito důležitou roli v urovnání diplomatických styků s ostatními zeměmi. Cestoval do ciziny, aby se tam setkal s mnoha světovými vládci včetně amerického prezidenta či britské královny.
Je znám i svou vědeckou prací, již od mládí se věnoval výzkumu v oblasti mořské biologie. Publikoval několik prací pod svým osobním jménem Hirohito. Ve svých článcích popisuje několik desítek nových druhů medúz.

Po několikaměsíčních zažívacích potížích podstoupil císař 22.9.1987 operaci slinivky. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl japonský císař operován. Lékaři objevili rakovinu dvanácterníku, ale císaři o tom neřekli. Po operaci se zotavil, ale přesně po roce, 19.9.1988, se zhroutil ve svém paláci a jeho zdravotní stav se prudce zhoršil, trpěl stálým vnitřním krvácením. Zemřel 7.1.1989 a byl pohřben v Císařském mauzoleu v Hachioji vedle svého otce dne 24.2.1989.

AKIHITO  
Akihito

*23.12.1933

Vládne od 7.1.1989


Je 125. japonským císařem, na trůn nastoupil ve věku 55 let.
V současné době je jediným monarchou na světě, který má titul císaře. Éra Akihita je nazývána Heisei a podle japonského zvyku bude po své smrti přejmenován na císaře Heisei.

Narodil se 23. prosince 1933 v Tokiju. V dětství byl vychováván soukromými učiteli, v letech
1940-1952 absolvoval základní a střední školu v Gakushuinu. Na rozdíl od svých předchůdců se na přání svého otce nikdy nestal vojenským důstojníkem.V době amerického bombardování Tokia v březnu 1945 byl se svým mladším bratrem Masahitem evakuován
z města. Během americké okupace Japonska se učil anglicky. Krátce studoval na fakultě politických věd na univerzitě v Tokiju, ale nikdy nezískal akademickou hodnost.

Formálně byl jmenován korunním princem 10.11.1952. V červnu 1953 reprezentoval Japonsko na korunovaci královny Elisabeth II.

10. dubna 1959 se oženil se slečnou Mičiko Šoda (*24.10.1934). Nová princezna byla první nešlechtična, která se přivdala do císařské rodiny. Akihito a Mičiko mají spolu tři děti:

1. korunní princ Naruhito (*23.2.1960)
2. princ Akišino (*30.11.1965)
3. Sajako Kuroda (*18.4.1969) - dřívější princezna Sajako, která si vzala prostého občana

Akihito nastoupil na trůn po smrti svého otce, císaře Hirohita, 7. ledna 1989 a do úřadu byl uveden 12.11.1990. Od té doby se snaží přiblížit císařskou rodinu více lidu. Se svou ženou navštívil oficiálně 18 zemí a všechny prefektury v Japonsku.

V lednu 2003 se podrobil operaci rakoviny prostaty.

Korunní princ Naruhito

Jeho dětské jméno bylo Hiro. Navštěvoval základní a střední školu v Gakushuinu a dále studoval práva na univerzitě v Tokiju, kde absolvoval v roce 1982. Má doktorát z dějin středověku.

Korunním princem se stal po smrti svého dědečka, císaře Hirohita, 7. ledna 1989.

9. června 1993 se oženil se slečnou Masako Owada (*9.12.1963), dcerou japonského diplomata. Princezna Masako strávila dětství v New Yorku a v Moskvě, kde její otec vykonával diplomatické služby. V roce 1990 dokončila studium ekonomie na Harvardské univerzitě a pokračovala na Oxfordu jako posluchačka postgraduálního studia. Nějaký čas pracovala jako diplomatka na Ministerstvu zahraničních věcí. Umí dobře anglicky, francouzsky a německy.

Naruhito a Masako mají spolu jednu dceru, princeznu Toshi / Aiko (*1.12.2001)


V roce 2006 se narodil mladšímu synovi císaře Akihita Akišinovi syn Hisahito. Je prvním mužským potomkem v císařské rodině po 41 letech a stal se v pořadí třetím eventuálním dědicem trůnu po svém strýci, korunním princi Naruhitovi a otci Akišinovi.

 

Krátká videa:
Císař Taišo 1916
Korunní princ Hirohito na cestě po Evropě
Pohřeb císaře Taišo
Císař Hirohito na vojenské přehlídce

Svatba korunního prince Akihima
Císař Hirohito v USA 1975
Členové císařské rodiny
Narozeniny císaře Akihita 2007
Rodina korunního prince Naruhita
Princ Akišino, princezna Kiko a princHisahito

Japonská hymna

Odkazy:
http://www.kunaicho.go.jp/eindex.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_House_of_Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Hirohito
http://www.answers.com/topic/akihito
http://www.amonline.net.au/FISHES/about/associates/akihito.htm

Doporučená literatura:
Bix, H. P.: Hirohito a vznik moderního Japonska, Praha 2002


Nahoru nahoru

 

 

Afrika
Egypt
Etiopie
Maroko
 
Asie
Írán
Japonsko
Jordánsko
Kuvajt
S.Arábie
Thajsko
 
 
 
 
Copyright © 2008 | Vládnoucí dynastie 20. - 21. století