Home | Resumé
Země | Dynastie | Rodokmen | Galerie
   

 

 

Evropa
Belgie
Dánsko
Monaco
Luxemburg
Nizozemsko
Norsko
Řecko
Španělsko
Švédsko
V.Británie

 

Kuvajtská vládnoucí dynastie

Al-Sabah

Erb dynastie

Rod Al-Sabah pochází z oblasti Najd na Arabském poloostrově. Kuvajtu vládne od roku 1752, kdy se Sabah I. stal prvním šejchem Kuvajtu. Tehdy byl zvolen arabskými usedlíky, aby jejich jménem hovořil s tureckými úřady, spravoval jejich věci a chránil jejich zájmy.

Vládnoucí dynastie Al-Sabahů čítá na 1200 příslušníků s čestným titulem šejch nebo šejcha. Jako jediná dynastie na Arabském poloostrově nezískala moc "mečem". Vládne zemi nepřetržitě již více než 200 let především se souhlasem a materiální podporou bohatších obchodnických klanů.

 

MUBARAK AL-SABAH  
Mubarak Al-Sabah

*1837-+28.11.1915

Zemřel ve věku 78 let.

Vládl 1896 - 1915

 

Šejk Mubarak bin Sabah Al-Sabah, zvaný "Veliký", byl vládcem Kuvajtu od 18.května 1896 až do své smrti 28.ledna 1915. Na trůn nastoupil po svém zavražděném bratrovi, Muhammadu bin Sabahovi. Byl sedmým panovníkem této dynastie. Byl rovněž otcem dvou vládců, kteří po něm následovali, Jabera II. a Salema. Všeobecně se věří, že zabil dva ze svých bratrů. V roce 1896 vnikl se svou gardou do domu vládnoucího emíra Muhammada a chladnokrevně ho zavraždil v jeho ložnici. Bratr Muhammad byl oblíbený vládce pro svou laskavou povahu, kuvajtský lid ho miloval na rozdíl od Mubaraka, kterého se všichni báli. Později zavraždil druhého bratra, korunního prince Jarraha. Mubarak si tím upevnil svou moc a odstranil případné soky.

V roce 1897 získal diplomatické uznání Kuvajtu od turecké říše a titul paša, který příslušel již jeho bratrovi. Dne 23.11.1899 podepsal smlouvu o protektorátu s Angličany, jíž se dával pod ochranu Velké Británie.

Za 1. světové války se Mubarak postavil na britskou stranu proti Turkům, jeho bojovníci pomohli Angličanům dobýt Basru. Za to dostal Kuvajt v roce 1915 statut "nezávislého knížectví pod britskou ochranou", nezačleněného do Commonwealthu. Bylo to velmi výhodné: zatímco okolní země dostaly po 1. světové válce místo turecké správy mandátní správu britskou nebo francouzskou, Kuvajt si uchoval své zvláštní a svým způsobem nezávislé postavení.

 

JABER II.  
Jaber II.

*1860-+5.2.1917

Zemřel ve věku 57 let.

Vládl 1915 - 1917


Šejk Jaber II Al-Mubarak Al-Sabah byl nejstarším synem Mubaraka Al-Sabaha a je praotcem větve Al-Jaber v dynastii Al-Sabah. Vládl od 28.listopadu 1915 až do své smrti 5. února 1917.

 

SALEM  
Salem

*1864-+22.2.1921

Zemřel ve věku 57 let.

Vládl 1917 - 1921


Šejk Salem Al-Mubarak Al-Sabah byl druhým synem Mubaraka Al-Sabaha. Vládl od 5.února 1917 až do své smrti 22. února 1921. Před svým nástupem na trůn, v letech 1915-1917, sloužil jako guvernér Kuwait City. Je zakladatelem větve Al-Salem v dynastii Al-Sabah.

 

AHMAD  
Ahmad

*1885-+29.1.1950

Zemřel ve věku 65 let.

Vládl 1921 - 1950

Ahmad Al-Jaber Al-Sabah byl nejstarším synem Jabera II. K moci se dostal po smrti svého strýce Salema. Byl vládcem Kuvajtu od 29. března 1921 do 29. ledna 1950.

Po 1. světové válce byla v Kuvajtu objevena nafta. Ahmad dal v roce 1934 koncese britské společnosti Anglo-Persian Oil Company, která se společností Gulf Oil Corporation of American (USA) vytvořila dnes již legendární Kuwait Oil Company Limited. V roce 1938 byl uskutečněn první ropný vrt.

Během Ahmadovy vlády se změnily hranice Kuvajtu, třetina území byla postoupena vládci Najdu a pozdější Saudské Arábie.

Dva z Ahmadových synů byli pozdějšími vládci Kuvajtu: Jaber (1977-2006) a Sabah (od roku 2006).

 

ABDULLAH III.  
Abdullah III.

*1895-+24.11.1965

Zemřel ve věku 70 let.

Vládl 1950 - 1965

Abdullah III. Al-Salim Al-Sabah se stal emírem 29.ledna 1950 a vládl Kuvajtu až do své smrti v roce 1965. Byl nejmladším synem šejka Salema.

Na rozdíl od svých předchůdců byl více proarabský než proanglický. Byl velmi skromný a inteligentní. Říká se mu "architekt moderního Kuvajtu", je vzpomínán jako moudrý, prozíravý a laskavý otec rodiny, který zavedl demokracii a rozvoj do dříve zaostalého státu.

Ukončil úspěšně britský protektorát, když podepsal 19.6.1961 dohodu s Velkou Británií. Kuvajt byl uznán jako suverénní a nezávislý stát. V roce 1962 vydal Abdullah III. první ústavu, v níž deklaroval sám sebe jako emíra a hlavu státu. Za jeho vlády se uskutečnily v zemi mnohé reformy, podporoval rozvoj ekonomiky, výstavbu nových škol a nemocnic, stejně tak jako pomoc arabským a africkým zemím.

První volby do nového parlamentu se uskutečnily 23.1.1963. Ve stejném roce byl vydán zákon o nástupnictví, který zaručoval následnictví rodině Al-Sabah.

Abdullah III. zemřel na srdeční slabost, dva roky po svém prvním infarktu.

 

SABAH III.  
Sabah III.

*1913 - +31.12.1977

Zemřel ve věku 64 let.

Vládl 1965 - 1977

Sabah III. Al-Salim Al-Sabah byl kuvajtským emírem v letech 1965-1977. Narodil se v roce 1913 jako nejmladší syn Salema, zemřel na rakovinu 31.12.1977.

Před svým nástupem na trůn sloužil jako policejní prezident (1953-1959), prezident resortu veřejného zdraví (1959-1961), zástupce premiéra a ministr zahraničních věcí (1962-1963). 29. října 1962 byl jmenován korunním princem. Emírem se stal po smrti svého nevlastního bratra Abdullaha III.

 

JABER III.  
Jaber III.

*29.6.1926 - +15.1.2006

Zemřel ve věku 80 let.

Vládl 1977 - 2006

Jaber III. Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah se narodil 29.6.1926 v Kuwait City jako třetí syn šejka Ahmada. Vzdělání získal na několika veřejných školách v Kuvajtu, poté studoval soukromě náboženství, arabštinu, angličtinu a přírodní vědy.

V roce 1949 se stal ředitelem veřejné správy pro region Ahmadi. Po vyhlášení nezávislosti Kuvajtu, v roce 1962, byl jmenován prvním kuvajtským ministrem financí a ekonomiky. V roce 1965 se stal premiérem Kuvajtu a v roce 1966 byl jmenován korunním princem.

Za jeho vlády došlo díky výnosům z těžby ropy k bouřlivému rozvoji kuvajtské ekonomiky, země se přetransformovala na moderní, urbanizovaný stát. Do oběhu byla dána první národní měna - kuvajtský dinár.

V roce 1986 rozpustil emír Národní shromáždění Kuvajtu, které bylo obnoveno až v roce 1991.

2. srpna 1990 napadl Írák Kuvajt a okupoval jej. Emír Jaber odletěl okamžitě do Saudské Arábie, kde ustanovil exilovou vládu. Spojené národy invazi ostře odsoudily. Vznikla arabsko-západní koalice 35 zemí, která Kuvajt osvobodila 26.1.1991. Ustupující írácká vojska však zemi totálně zdevastovala, zapalovala ropné věže, ničila zařízení na destilaci vody, rabovala obchody, továrny, nemocnice, muzea... Sedm měsíců okupace terorizovalo veškerou kuvajtskou populaci.

V březnu 1991 se vrátil emír do Kuvajtu a převzal svou dřívější roli hlavy státu.
V roce 1999 navrhl změnu volebního zákona ve prospěch žen. Ženám bylo umožněno volit i kandidovat do státní správy. Emírův návrh byl přijat parlamentem, avšak nebyl využíván až do roku 2005, kdy byla ženám politická práva konečně udělena.

Emír Jaber III. byl třikrát ženat a měl 39 dětí. V září 2000 utrpěl mozkovou příhodu a odjel na léčení do Velké Británie, vrátil se za čtyři měsíce, 15. ledna 2001. Přesně o pět let později, 15.1.2006, zemřel na krvácení do mozku. Po jeho smrti vyhlásila vláda 40denní smutek.

 

SAAD  
Saad

*1929 - +15.1.2006

Zemřel ve věku 76 let.

Vládl od 15.1.2006
do 24.1.2006


Saad Al-Abdullah Al-Salem Al-Sabah se narodil v roce 1929 nebo 1930. Byl emírem Kuvajtu pouhých 10 dnů. Patří k větvi Al-Salem rodiny Al-Sabah. Je nejstarším synem emíra Abdullaha, který vládl v letech 1950-1965.

Po počátečních studiích v Kuvajtu studoval na policejní akademii v Hendonu v Anglii, odkud se vrátil v roce 1945.

Oženil se s Latifou Fahad a měl s ní pět dcer a jednoho syna: Maryam, Hissah, Jamayel, Sheikha, Fadya a Fahad. Dcery Maryam a Sheikha již zemřely. Maryam zahynula při autonehodě, Sheikha zemřela na rakovinu. Ani jedna nebyla vdaná a neměly potomky.
Syn Fahad se oženil s Manal Al-Wazzan, mají spolu pět synů: Abdullah, Khalid, Jaber, Saad, Mohammed a dceru Khadeejah.

V letech 1962-1978 byl Saad ministrem vnitra, 1964-1978 ministrem obrany. 31.1.1978 se stal korunním princem. V letech 1978-2003 vykonával úřad premiéra a 1991-1992 zastával funkci vojenského náčelníka Kuvajtu.

Problémy s rakovinou tlustého střeva měl již v době, kdy přebíral úřad emíra. Pohřbu Jabera III. se zúčastnil na pojízdném křesle. Jeho postupující zdravotní potíže vedly k otázce, zda je schopen vládnout. Některé zdroje tvrdily, že trpí Alzheimerovou chorobou.

Po necelých 10 dnech Saad oznámil svou abdikaci ze zdravotních důvodů, avšak nový emír nebyl ještě vybrán. Bylo však zřejmé, že by se jím měl stát nevlastní bratr Jabera Sabah. 24.1.2006 odvolal kuvajtský parlament Saada z funkce a nominoval šejka Sabaha na jeho místo.

SABAH IV.  
Sabah

*1929

Vládne od 29.1.2006

Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah se narodil v Kuvajtu roku 1929. Do úřadu byl uveden 29. ledna 2006 po schválení kuvajtských parlamentem. Je čtvrtým synem šejka Ahmada, bývalého emíra Kuvajtu, matka se jmenovala Munira Al-Ayar. V současnosti je hlavou vládnoucí dynastie Al-Sabah.

Základní vzdělání získal na škole Al-Mubaraka v Kuvajtu a výchovu dokončil pod domácími učiteli. V letech 1963-2003 vykonával funkci ministra zahraničních věcí, v té době se stal nejdéle sloužícím ministrem zahraničních věcí na světě. V roce 2003 byl jmenován předsedou vlády.

Je vdovec. Jeho žena Fitooh zemřela před íráckou invazí do Kuvajtu v roce 1990. Má dva syny: Nassera (ministr vládního dvora Amiri Diwan) a Hameda. Další dvě děti již zemřely. Dcera Salwa podlehla rakovině prsu v červenci 2002. Emír svou dceru nesmírně miloval, proto na její počest pojmenoval jeden z paláců na "Dar Salwa", což znamená "Palác Salwy". Syn Ahmed zahynul jako teenager při autonehodě v roce 1969.

Emír s oblibou fotografuje a rybaří.

7. února 2006 byl jmenován korunním princem šejk Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, nevlastní bratr současného emíra, který se narodil v roce 1937. Korunním princem se stal proti zavedeným tradicím, podle kterých se střídají větve Al-Salem a Al-Jaber.

 

 

Krátká videa:
Šejk Ahmad v Bombaji 1947

Emír Jaber III. skládá přísahu 1978
Kuvajtský emír Jaber
Projev šejka Saada 1990
Šejk Saad
Emír Sabah IV.
Emír Sabah - Interview v letadle
Emír Sabah a současný Kuvajt

Státní hymna
Ukázka kuvajtské hudby
Kuvajtské ozbrojené síly

Zdroje:
http://www.kuwaitmission.com/
http://www.kuwaittimes.net/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Sabah

 

Nahoru nahoru

 

 

Afrika
Egypt
Etiopie
Maroko
 
Asie
Írán
Japonsko
Jordánsko
Kuvajt
S.Arábie
Thajsko
 
 
 
 
Copyright © 2008 | Vládnoucí dynastie 20. - 21. století