Home | Resumé
Země | Dynastie | Rodokmen | Galerie
   

 

 

Evropa
Belgie
Dánsko
Monaco
Luxemburg
Nizozemsko
Norsko
Řecko
Španělsko
Švédsko
V.Británie

 

Thajská královská dynastie

Chakri

Erb dynastie Chakri

Dynastie Chakri vládne Siamu od roku 1782, kdy se moci chopil generál Chao Phraya Chakri, který se tak stal prvním králem současné vládnoucí dynastie. Posmrtně mu byl udělen titul Ráma I. Od roku 1932 se stal Siam konstituční monarchií a s nárůstem nacionalismu byla země přejmenována na Thajsko. Na počátku 20. století vládne zemi syn osvíceného krále Mongkuta Chulalongkorn.

 

CHULALONGKORN RÁMA V.
Chulalongkorn

*20.9.1853 - +23.10.1910

Zemřel ve věku 57 let.

Vládl 1868 - 1910

 

Královské jméno: Phra Chula Chomklao Chaoyuhua
Byl pátým králem dynastie Chakri. Je považován za jednoho z největších králů Siamu, proto se mu  říká také "Veliký Milovaný Král".

Narodil se 20. září 1853 v Bangkoku jako nejstarší syn krále Mongkuta a královny Debsirindy. Otec mu poskytl všestranné vzdělání, zahrnující výuku evropských učitelů (např. Anna Leonowens).

Ráma V. vystřídal svého otce na trůnu 1. října 1868, ale premiér Chao Praya Si Suriyawongse vykonával funkci regenta ještě čtyři roky, neboť Chulalongkorn byl pro vládu příliš mladý. V době svého dospívání cestoval do sousedních západních kolonií, včetně Singapuru, Jávy a Indie, aby tam studoval západní politologii, administrativu, životní styl a kolonialismus. Později během svého panování navštívil také dvakrát Evropu, v letech 1897 a 1907, a stal se tak prvním siamským králem, který se vůbec do Evropy dostal. Na cestách zjistil, že jeho země potřebuje mnoho reforem, aby se modernizovala. Podařilo se mu udržet svou vlast nezávislou, přestože Francie a Velká Británie si podmanily většinu jihovýchodní Asie. Nějaká území však přece jen postoupil těmto mocnostem, části, kde se dnes nachází Laos, Kambodža a sever Malajsie.

Modernizoval vládní systém a feudální provinciální správu přeměnil na fungující moderní úřad s kraji a okresy, který platí dodnes. Udělil amnestii politickým vězňům a také postupně zrušil otroctví, zakázal přemrštěné uctívání své osoby, např. lehat si před panovníkem tváří k zemi.

V roce 1896 byla zprovozněna první thajská železnice z Bangkoku do Ayutthayi, tradiční lunární kalendář nahrazen západním kalendářem, zaveden moderní systém bankovnictví. Král deklaroval náboženskou svobodu, která povolovala křesťanství a islám v budhistické zemi. Zaváděl reformy školského systému včetně povinné školní docházky.

Za jeho vlády však také došlo ke shora řízené propagaci thajského nacionalismu, která měla za následek silné protičínské nálady ve společnosti.

V roce 1909 byla královským dekretem vynucena adopce thajských příjmení pro všechny obyvatele. Do té doby používali Thajci pouze jedno jméno. Tímto krokem se měli přiblížit evropskému systému rodinných příjmení a zároveň měla být vykořeněna čínská jména.

Král Chulalongkorn měl čtyři manželky, královny Saovabha, Savang Vadhana, Sunandha a Sukumalmarsri. Zplodil nejméně 77 dětí, z toho 33 syny. Obraz rodiny se Saovabhou (na obraze jsou zachyceni také synové Vajiravudh a Prajadhipok).

Jeho druhý syn, Vajiravudh, ho vystřídal na trůnu jako král Ráma VI. Den Chulalongkornovy smrti, 23. říjen 1910, se v Thajsku připomíná jako státní svátek.

V roce 1917 byla založena první thajská univerzita, nazvaná Chulalongkornova na jeho počest. Ve Švédsku byl v roce 1997 odhalen památník, který připomíná královu návštěvu této země v roce 1897.


VAJIRAVUDH RÁMA VI.
Vajiravudh

*1.1.1881 - +25.11.1925

Zemřel ve věku 44 let.

Vládl 1910 - 1925

Vládl od 23.10.1910 do 25.11.1925. Narodil se 1. ledna 1881, zemřel 25. listopadu 1925.
Vládnoucí titul: Phra Mongkut Klao Chaoyuhua

V jedenácti letech byl Vajiravudh poslán na studia do Královské vojenské akademie v Sandhurstu. Později studoval historii a práva v Oxfordu. Byl velmi ovlivněn anglickou kulturou. Když jeho starší bratr Vajirunhis neočekávaně zemřel ve věku 16 let, byl Vajiravudh jmenován korunním princem. Po smrti svého otce se stal 6. monarchou dynastie Chakri.

Král Vajiravudh vládl v období přechodu Thajska od zaostalé země k modernímu státu. Pokračoval v reformách svého otce, avšak na konci jeho vlády trpěl Siam vážnými problémy. V zemi se utratilo mnoho peněz za západní technologie, ale za export, který tvořily hlavně zemědělské produkty, byl příjem velmi nízký. Když Vajiravudh nastupoval na trůn, lidé věřili, že je zachrání od epidemií a hladomoru. Po čase však byli zklamáni, když viděli, že nový král sotva zvládá úkoly, které byly pro zemi základní.

Nespokojenost s králem se projevila, když byl proti němu 11. listopadu 1911 proveden vojenský puč. Vůdci převratu plánovali, že se krále zmocní a přinutí jej k abdikaci, poté chtěli vyhlásit Siamskou republiku. Puč neuspěl a všichni komplicové byli uvězněni. Účastníci převratu vyčítali králi rozmařilý život v západním stylu, držení drahých koní z Austrálie, výstavbu přepychových paláců. Vytýkali mu také, že skutečná moc ve státě leží na jeho oblíbencích, mladících, s kterými vystupoval ve vlastních divadelních hrách a navštěvoval různé kluby a spolky. Bylo veřejně známo, že byl ve skutečnosti homosexuál, měl téměř úplný nedostatek zájmu o druhé pohlaví.

Na druhé straně se král Vajiravudh stal jedním z nejproslulejších thajských umělců, psal moderní romány, krátké povídky, divadelní hry i novinové články. Přeložil tři Shakespearovy hry: Romeo a Julie, Kupec benátský a Jak se vám líbí.

Za 1. světové války, v roce 1918, poslal Vajiravudh do Francie vojenský oddíl o síle 1300 mužů jako symbolické gesto podpory spojencům.

K jeho největším úspěchům patří činnost v oblasti vzdělávání. Založil první královskou školu (1910), Chulalongkornovu univerzitu (1917), Palác dědického práva (1924), který řídí následnictví na thajský trůn až do dnešní doby. Zavedl praxi v používání jména Ráma pro krále dynastie Chakri z úcty k cizím jazykům. Zrušil polygamii, ačkoliv královská rodina byla ze zákona vyňata.

Vajiravudh se oženil 10. srpna 1924 s Chao Chom Suvadhanou, měl s ní jednu dceru, princeznu Bejaratanu, která se narodila 24.11.1925, krátce před královou smrtí. Jelikož neměl mužského potomka, stal se novým králem jeho bratr Prajadhipok.

 

PRAJADHIPOK RÁMA VII.
Prajadhipok

*8.11.1893-+30.5.1941

Zemřel ve věku 47 let.

Vládl 1925 - 1935

Narodil se 8.11.1893 v Bangkoku jako nejmladší syn krále Chulalongkorna a královny Saovabhy. Zemřel 30.5.1941v Anglii ve věku 47 let.
Vládnoucí titul: Phra Pokklao Chaoyuhua.

Byl posledním absolutním monarchou a prvním konstitučním panovníkem Siamu. Jeho vláda byla nejkratší a asi nejvíce kontroverzní v historii dynastie Chakri. Královská historie jeho vlády je na jedné straně příběhem pohybu velkých historických sil - politických aspirací, sociální mobilizace a ekonomické modernizace - na druhé straně příběhem osobností a jednotlivců, kteří ovlivňovali historické události.

Prajadhipok neměl původně nastoupit na trůn, připravoval se na poklidnou vojenskou kariéru. Vzdělání získal na koleji Eton a vojenské akademii Woolwich v Anglii a později ve Francii. Do Siamu se vrátil v roce 1924. Když jeho bratr Vajiravudh zemřel, stal se 25.11.1925 ve svých 32 letech králem.

Skupina thajských studentů žijících v Paříži se nadchla demokratickou ideologií a v roce 1932 provedla úspěšný nekrvavý převrat, při kterém se jim podařilo svrhnout v Siamu absolutní monarchii. Tato revoluce bez jediného výstřelu podnítila vznik konstituční monarchie podle britského vzoru.

V roce 1933 došlo k neúspěšnému pokusu o převrat ze strany royalistů s cílem o znovunastolení absolutní monarchie. Puč se nezdařil a král Prajadhipok zůstal v izolaci. V roce 1935 odstoupil a uchýlil se do Velké Británie, aniž by jmenoval svého nástupce. Zbytek svého života strávil  s královnou Ramphaiphanni v Anglii. Manželé neměli děti, ale adoptovali syna jednoho z králových zesnulých bratrů, který později sloužil jako pilot u RAF. Král trávil čas procházkami, zahradničením a sepisováním své autobiografie, kterou, bohužel, nedokončil.

V roce 1940 prodělal infarkt a 30. května 1941 zemřel na selhání srdce. Královna Ramphaiphanni zůstala v Anglii dalších osm let, do Thajska se vrátila v roce 1949 společně s královým popelem.

Prajadhipok zůstal nedoceněným vládcem, který celý svůj život tvrdě pracoval a byl zdatným organizátorem.

Vládní kabinet navrhl v roce 1935 na uvolněný trůn Prajadhipokova synovce, tehdy desetiletého Anandu Mahidola, který však žil ve Švýcarsku a do Thajska se vrátil až v roce 1945. U moci se  držel Phibul Songkram, který stál v čele armády při převratu v roce 1932, a to od roku 1938 do konce 2. světové války.

V roce 1939 byl název země oficálně změněn z anglického Siam na Thajské království.

 

ANANDA MAHIDOL RÁMA VIII.
Ananda Mahidol

*20.9.1925-+9.6.1946

Zemřel ve věku 20 let.

Vládl 1935 - 1946

Ananda Mahidol se narodil 20. září 1925 v Heidelbergu v Německu jako nejstarší syn prince Mahidola Adulyadeje, syna krále Chulalongkorna, a Mom Sangwal, kteří tam v té době studovali. Se svými rodiči a sourozenci cestoval malý Ananda do Paříže, Lousanne a poté do Massachusetts. Do Thajska se vrátili v roce 1928, když princ Mahidol ukončil studia medicíny na Harvardské univerzitě. Princ Mahidol zemřel neočekávaně v roce 1929 ve věku 37 let, Anandovi byly v té době 4 roky.

Po převratu v roce 1932 se o jeho bezpečí starala babička, královna Savang Vadhana. V roce 1933 opustila princova rodina Thajsko a usídlila se v Lousanne ve Švýcarsku, kde strávil Ananda a jeho sourozenci dětství i dospívání. 2. března 1935 byl Ananda vybrán thajským parlamentem za nového krále. Byl však ještě dítě, zůstal proto ve Švýcarsku, a za něho vládli regenti. Když mu bylo 13 let, navštívil Thajsko poprvé jako monarcha společně se svou matkou a mladším bratrem Bhumibolem Adulyadejem. Podruhé přijel až po 2. světové válce, v prosinci 1945, po ukončení studia práv. Navzdory svému mládí si rychle získal srdce obyvatel.

Dne 9. června 1946 byl však Ananda Mahidol  za tajemných okolností zastřelen ve své ložnici v královském paláci v Bangkoku. Ačkoliv neexistovaly žádné důkazy o zavraždění, byli 2 roky po jeho smrti tři z Anandových osobních strážců uvězněni a v roce 1954 popraveni. Byli pravděpodobně obětováni, protože dopustili, že král během jejich služby zemřel. Ani dnes se veřejně o jeho smrti nemluví, a tak zůstává tajemstvím, zda se jednalo o vražedné spiknutí nebo došlo k nechtěnému výstřelu.

Ananda Mahidol nebyl nikdy korunován jako král, ale jeho bratr  Bhumibol Adulyadej mu posmrtně udělil veškeré královské tituly.

 

BHUMIBOL ADULYADEJ RÁMA IX.
Bhumibol Adulyadej

*5.12.1927

Vládne od 1946

Narodil se 5.12.1927 v Cambridge ve státě Massachusetts, USA. Oficiálně je označován jako "Veliký". Vládne od 9.6.1946, je nejdéle vládnoucím monarchou v historii Thajska a nejdéle vládnoucí současnou hlavou státu na světě. V Thajsku je nesmírně populární a mnohými obyvateli uctíván jako polobůh.
Královský titul: Phummiphon Adunyadet

Do Thajska se dostal s rodiči v roce 1928, když jeho otec ukončil studia na Harvardské univerzitě. Do základní školy začal chodil v Bangkoku, v roce 1933 odjel s rodinou do Švýcarska, kde studoval na školách v Lousanne. Krátce přicestoval do Thajska v roce 1938, ale vrátil se opět do Lousanne, aby tam dokončil vzdělání. Ve Švýcarsku setrval až do konce 2. světové války.

V roce 1946 byl jeho bratr, král Ananda Mahidol, zastřelen a Bhumibol se stává králem Ramou IX. Vrací se však ještě jednou do Švýcarska, studuje právo a politické vědy, aby byl lépe připraven na svou novou funkci. Přitom navštěvuje často Paříž a tam se poprvé setkává se Sirikit, dcerou thajského velvyslance ve Francii. V té době mu bylo 21 a jí 15 let. Bhumibol se stává pravidelným návštěvníkem velvyslancova domu.

Dne 4. října 1948, když Bhumibol řídil Fiat Topolino na dálnici z Lousanne do Ženevy, narazil do zadní části brzdícího náklaďáku, asi 10 km od Lousanne. Poranil si záda a střepiny z předního skla mu způsobily řezné rány v obličeji, přitom si poškodil zrak. Od té doby má pravé oko skleněné. Když byl hospitalizován v Lousanne, Sirikit ho často navštěvovala. Setkala se s jeho matkou a požádala ji, zda by mohla pokračovat ve svém studiu poblíž Lousanne, aby ji mohl Bhumibol lépe poznat. Ten pro ni vybral školu Riante Rive v Lousanne. Následovalo nenápadné zasnoubení 19.7.1949 a svatba se konala 28.4.1950, právě týden před korunovací.

Bhumibol a Sirikit mají spolu čtyři děti:

  1. Princezna Ubol Ratana (*5.4.1951 v Lousanne)
  2. Korunní princ Maha Vajiralongkorn (*28.7.1952)
  3. Princezna Maha Chakri Sirindhorn (*2.4.1955)
  4. Princezna Chulabhorn Walailak (*4.7.1957)

Bhumibol byl korunován králem Thajska 5. května 1950 v Královském paláci v Bangkoku. Toto datum je každý rok oslavováno jako státní svátek (Svátek korunovace). Po smrti své babičky, královny Savang Vadhany, zahájil Bhumibol 15denní mnišství (22.10.-5.11.1956), což bývá zvykem při úmrtí starších příbuzných. Během té doby byla Sirikit jmenována regentkou.
Ačkoliv je Bhumibol někdy označován jako král Rama IX., jméno Rama se v Thajsku nikdy nepoužívalo. Anglicky je nazýván Jeho veličenstvo král Bhumibol Adulyadej.

Na počátku své vlády neměl reálnou moc a nebyl víc než pouhou ceremoniální loutkou pod střídajícími se vojenskými vládami. Postupem času však začal hrát klíčovou roli v thajském demokratickém systému. V současné době má obrovskou moc, jednak pro svou nesmírnou popularitu, jednak pro své rozsáhlé pravomoce. Král je zapojen do mnoha sociálních a ekonomických projektů. Popularitu si získal svou moudrostí a laskavostí, procestoval celou zemi, aby se dozvěděl, co jeho lid potřebuje, a vždy se snažil jeho problémy řešit.

Je uznávaný jazzový muzikant a skladatel, hraje především na saxofon a klarinet, který získal od českého výrobce Amati Kraslice. Je prvním asijským skladatelem, kterému bylo ve věku 32 let uděleno čestné členství v Akademii hudebních a dramatických umění ve Vídni. Hrál s takovými legendami jako Benny Goodman, Jack Teagarden či Lionel Hampton. Jeho skladby vysílá thajské rádio, je možné je slyšet na společenských večírcích, jsou uváděny na koncertech. Složil dokonce thajskou hymnu. Za své hudební aktivity získal v roce 1987 čestný doktorát  univerzity v Bangkoku. Jeho skladby byly představeny i v Praze.

Ve Švýcarsku často lyžoval a bruslil. Účastnil se automobilových závodů, hrál badmington a z vodních sportů si oblíbil plavání, vodní lyžování a jachting. Bhumibol je dokonalý námořník a konstruktér lodí. Vyhrál zlatou medaili v jachtingu na Čtvrtých jihoasijských hrách  (SEAP) v roce 1967 společně s princeznou Ubol Ratana. Jeho úspěch je tím větší, že Bhumibol vidí jen na jedno oko.  Na lodi Vega 1, kterou sám postavil, obeplul za 14 hodin 110 km trasu kolem Thajského zálivu. Stejně jako jeho otec, který byl původní profesí lodní inženýr, se chtěl stát konstruktérem a stavitelem lodí. Vytvořil několik malých plavidel určených pro mezinárodní soutěže.

Bhumibol je rovněž úspěšný malíř, fotograf, spisovatel a překladatel. Na lidové pověsti je založena kniha Phra Mahachanok, Thongdaenčin příběh vypráví o jeho feně Thong Daeng. Král hovoří plynně anglicky, německy a francouzsky.

Král trpí stenózou bederní páteře, v červenci 2006 se podrobil chirurgickému zákroku, který měl odstranit bolest zad a znecitlivění nohou. 13. října 2007 byl přijat do nemocnice v Bangkoku, neboť si ztěžoval na celkovou slabost. Lékaři zjistili slabou mozkovou mrtvici, z nemocnice byl propuštěn 7. listopadu 2007.

 

MAHA VAJIRALONGKORN

Jediný syn krále Bhumibola a královny Sirikit se narodil 28.7.1952 v Bangkoku. Titul korunní princ mu byl udělen 28.12.1972. Vzdělání získal na školách ve Velké Británii a Austrálii. Vystudoval rovněž právnickou fakultu na univerzitě Sukhothai Thammatirat v Thajsku.

Od svého mládí má blízko k životu v armádě a rád se prezentuje jako "velký bojovník". Je generál armády, admirál námořnictva a vrchní maršál letectva. Stejně jako jeho otec podporuje ekonomický rozvoj, sociální a zdravotní péči prostřednictvím různých nadací. Reprezentuje svého otce na mnoha státních návštěvách v zahraničí. V Thajsku je velmi oblíben.

V roce 2004 se potřetí oženil, jeho současná žena se jmenuje Sri Rasmi a mají spolu jednoho syna: princ Teepangkara Rasmichoti (*29.4.2005)

Z předchozích manželství má Maha Vajiralongkorn 2 dcery a 4 syny:

  1. Princezna Bajra Kitiyabha (*7.12.1978)
  2. Chudhavajra (*29.8.1979)
  3. Vajaresra (*27.5.1981)
  4. Chakrivajra (26.2.1983)
  5. Vajravira (14.6.1985)
  6. Princezna Siriwanwari (*8.1.1987)

 

Nejstarší dcera krále Bhumibola Ubol Ratana navštívila v prosinci 2004 se svou rodinou ostrov Phuket a 26.12. zažila ničivé zemětřesení spojené s vlnou Tsunami, která zdevastovala jih Thajského poloostrova. Přitom se utopil její syn Bhumi Jensen, kterému bylo 21 let. Princezna založila na jeho památku Nadaci Khun Poom na pomoc autistickým dětem v Thajsku.

 

Krátká videa:

Král Prajadhipok a královna Rambhai 1/3
Král Prajadhipok a královna Rambhai 1/4
Princezna Galyani Vadhana
Princezna Galyani Vadhana s bratry
Památce princezny Galyani Vadhany
Král Ananda Mahidol
Král Bhumibol Adulyadej Veliký
Král Bhumibol - Diamantové jubileum
Královské ruce
Králova píseň - Benny Goodman Live
Maha Vajiralongkorn
Antropologické centrum princezny Maha Chakri Sirindhorn

Státní hymna Jeho Výsosti

Odkazy:

http://www.soravij.com/rama9.html
http://thailand.prd.go.th/60th/index.php?PHPSESSID=1cad5cfd861e8beb888a37284a3f2d40
http://en.wikipedia.org/wiki/Rama_%28King_of_Thailand%29 http://www.bangkokpost.net/kingmahidol/
http://www.supremeartist.org/
http://kanchanapisek.or.th/index.en.html
http://kanchanapisek.or.th/talents/index.en.html
http://www.bangkokpost.com/king2000/ http://www.bangkokpost.com/60yrsthrone/jazzy/index.html
http://www.bejaratana-suvadhana.org/suvadhana.html
http://www.sirindhorn.net/
http://www.thajsko.com/statamon/chakri/chakri.htm
http://www.czechthaisociety.cz/
http://hn.ihned.cz/c3-18641150-500000_d-thajsky-kral-vladne-jiz-sedesat-let

Doporučená literatura:

Blanka Jehlíková - Pět neděl v Siamu (2003 - nakladatelství Akcent)
Dalibor Demel - Kdo rozbije hory (2004 - nakladatelství Mladá fronta)
David K. Wyatt - Dějiny Thajska (2004 - nakladatelství Lidové noviny)
Zdeněk Čech - Anna a král (2006 - nakladatelství Daranus)
Paul M. Handley - The King Never Smiles / Král se nikdy nesměje (pouze anglicky)

 

Nahoru nahoru

 

 

Afrika
Egypt
Etiopie
Maroko
 
Asie
Írán
Japonsko
Jordánsko
Kuvajt
S.Arábie
Thajsko
 
 
 
 
Copyright © 2008 | Vládnoucí dynastie 20. - 21. století